Ceník kurzů

Aktuální nabídka

Zimní on-line kurz: čínština - začátečníci (cena dle počtu účastníků)

6 lekcí od 7. 12. 2020 do 28. 1. 2021, 2 - 4 osoby v kurzu  

45 min hromadná lekce a 10 min osobní konverzace týdně 

tomto kurzu se seznámíme s exotickou čínštinou: její strukturou, výslovností, přepisem do latinky (transkripce pinyin) a samozřejmě se naučíme také psát minimálně 20 čínských(zjednodušených) znaků, pracovat s elektronických slovníkem a psát znaky na počítači. Seznámím vás také s kulturními specifiky zdravení, představování a komunikace v čínštině. Po absolvování tohoto kurzu se budete umět v čínštině představit, objednat si jídlo v restauraci, popsat svou rodinu, zeptat se na cestu. Materiály student obdrží před hodinou do Google Classroom. Všechny materiály ke kurzu bude mít tak přehledně archivovány. Je možné také nahrávat všechny lekce a postupně se k nim vracet. 

960 - 1500 Kč

Zimní on-line kurz: francouzština - začátečníci (cena dle počtu účastníků)

6 lekcí od 7. 12. 2020 do 28. 1. 2021, 2 - 4 osoby v kurzu  

45 min hromadná lekce a 10 min osobní konverzace týdně

Probereme výslovnostní pravidla francouzštiny, pravidelná a základní nepravidelná slovesa v přítomném čase, použití určitého, neurčitého a dělivého členu, přivlastňovací zájmena, tvoření otázek v moderní francouzštině, blízkou budoucnost (futur proche), číslovky. Materiály student obdrží před hodinou do Google Classroom. Všechny materiály ke kurzu bude mít tak přehledně archivovány. Je možné také nahrávat všechny lekce a postupně se k nim vracet. 

960 - 1500 Kč

Zimní on-line kurz: francouzská konverzace (cena dle počtu účastníků)

6 lekcí od 7. 12. 2020 do 28. 1. 2021, 2 - 4 osoby v kurzu 

45 min hromadná lekce a 10 min osobní konverzace týdně

Tento kurz je pro vás, pokud znáte francouzštinu spíše z gramatických cvičení, čtení vám nedělá moc problémy, ale rádi byste více francouzsky mluvili nebo se prostě rozmluvili! Pro každou lekci si vybereme jedno konverzační téma, které vás bude zajímat, a které bude mít spojitost s francouzštinou a frankofonií. Doma si dopředu přečtete krátký text na dané téma s klíčovými slovíčky a na lekci už budeme jen a jen mluvit. Kurz vás připraví také na konverzační část zkoušky DELF A2 nebo B1. Výběr témat bude na vás! V každé hodině se vždy okrajově zaměříme i na gramatiku. 

960 - 1500 Kč

Zimní on-line kurz: francouzská gramatika (cena dle počtu účastníků)

6 lekcí od 7. 12. 2020 do 28. 1. 2021, 2 - 4 osoby v kurzu  

45 min hromadná lekce a 10 min osobní konverzace týdně

Tento kurz je pro vás, pokud jste již ve škole či v kurzu probrali budoucí i minulé časy, rozkazovací, podmiňovací způsob i subjonctif, ale stále trochu tápete v tom, kdy jaký čas použít nebo jak jej vytvořit. Oprášíme také základní znalosti pro správné vyjadřování ve francouzštině: určitý, neurčitý a dělivý člen a absolutní zápor. Nevynecháme ani použití zájmen COD (le, la, les,...) a COI (lui; leur,...) a pronoms toniques (moi, toi, lui; elle, eux,...). A další věci, které ještě nikdo neměl čas nebo trpělivost vám vysvětlit. Budeme vycházet z přehledných pracovních listů. Vhodné při přípravě na zkoušku DELF A2 nebo B1. 

960 - 1500 Kč

Zkušební individuální lekce

všechny jazyky, Vám na míru

300 Kč

5 individuálních lekcí / pro dvojice

všechny jazyky, Vám na míru

1900 Kč

10 individuálních lekcí / pro dvojice

všechny jazyky, Vám na míru

3800 Kč

Objednejte si lekce/kurzy/překlady u nás

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.